Odpowiada za wytworzenie wysokiego ciśnienia paliwa. W samochodach osobowych są stosowane pompy CP1, CP1H, CP3 oraz CP4.